• Naše úspechy v školskom roku 2020 / 2021

    (o. k. = okresné kolo, k. k. = krajské kolo, ÚR = úspešný riešiteľ)

    Dejepisná olympiáda

    kat. F (6. roč.) 3. m. o. k. + 10. m. o. k. = ÚR

     

    kat. E (7. roč.) 3. m. o. k.

     

    kat. D (8. roč.) 4. + 5. m. o. k. = ÚR

     

    kat. C (9. roč.) 3. m. o. k. + 7. m. o. k. = ÚR

    Chemická olympiáda

    1 žiak v o. k. = ÚR + účasť v krajskom kole

    Pytagoriáda

    kat. P3 = 1 x ÚR o. k.

     

    kat. P4 = 1 x ÚR o. k.

     

    kat. P5 = 5 x ÚR o. k.

     

    kat. P6 = 2 x ÚR o. k.

     

    kat. P8 = 1 x ÚR o. k.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie nebolo možné cestovať a stretávať sa prezenčne, a preto sa súťaže a olympiády konali dištančne.

     

    Naše úspechy v školskom roku 2019 / 2020

    (o. k. = okresné kolo, k. k. = krajské kolo, ÚR = úspešný riešiteľ)

    Dejepisná olympiáda

    kat. F (6. roč.) 3. m. o. k.

     

    kat. E (7. roč.) 2.m. o. k.

     

    kat. D (8.ročník) 2.m. o. k. + 3. m. o. k.

     

    kat. C (9.ročník) 2 žiaci = ÚR o. k.

    Geografická olympiáda

    5. ročník 5.m. o. k. + 7.m. o. k. = ÚR o. k.

    Biologická olympiáda

    kat. C - 4. m. o. k. + 5.m. o. k. = ÚR o. k.

    Ďalšie súťaže a olympiády sa nekonali z dôvodu prerušenia vyučovania od 10. marca 2020 do 1. júna 2020 v dôsledku pandémie Covid – 19.

     

    Naše úspechy v školskom roku 2018 / 2019

    (o. k. = okresné kolo, k. k. = krajské kolo, ÚR = úspešný riešiteľ)

    Dejepisná olympiáda

    kat. F (6. roč.) 3. m. o. k.

     

    kat. E (7. roč.) 1.m.o.k. + 3. m. o. k

     

    kat. D (8.ročník) 6. m. = ÚR o. k.

     

    kat. C (9.ročník) 5. m. = ÚR o. k.

    Biologická olympiáda

    kat. C - 2. m. o. k., ÚR  k. k., kat. D – ÚR o. k.

    Olympiáda v ruskom jazyku

    kat. A1 = 2. m. k. k.

     

    kat. A3 = 1. m. k. k. – postup do celoslovenského kola

    Recitačná súťaž „Hviezdoslavov Kubín“

    I. kat. poézia = 2. m. o. k.

    Šaliansky Maťko

    II. kat. – 1. m. o. k. – účasť v krajskom kole

    Pytagoriáda

    kat. P4 = 3 žiaci ÚR o. k.

     

    kat. P6 = 1 žiak ÚR o. k.

    Stolný tenis

    družstvo chlapci = 3. m. o. k.

     

     

     

     

     

     

     

    Naše úspechy v školskom roku 2017 / 2018

    (o. k. = okresné kolo, k. k. = krajské kolo, ÚR = úspešný riešiteľ)

    Dejepisná olympiáda

    kat. F (6.ročník) 1. m. o. k. + 6. m. = úspešný riešiteľ ( ďalej ÚR)  o. k.

     

    kat. D (8.ročník) 4. m. = ÚR o. k

     

    kat. C (9.ročník) 2. m. o. k. =› postup do k. k

    Dejepisná súťaž „Míľniky 2. svetovej vojny“

    1. m. k. k.

    Biologická olympiáda

    3. m. o. k.

    Olympiáda v ruskom jazyku

    kat. A1 = 3. m. k. k., kat. A3 = 3. m. k. k.,

    Recitačná súťaž „Hviezdoslavov Kubín“

    I. kat. poézia = 1. m. o. k.

    Šaliansky Maťko

    I. kat. – 1. m. o. k., II. kat. – 2. m. o. k.

    Spevácka súťaž „Novomestský škovránok“

    I. kat. = 1. m. o. k.III. kat. = 3. m. o. k

    Spevácka súťaž „Slávik Slovenska“

    I. kat. = 2. m. o. k.III. kat. = 1. m. o. k

    Pytagoriáda

    kat. P5 = ÚR o. k., kat. P6 = ÚR o. k

    Florbal

    4. m. o. k

    Stolný tenis – družstvo chlapci

    3. m. o. k

    Futbal

    3. m. o. k

    Badminton – družstvo chlapci

    3. m. k. k

    Mladý záchranár CO

    2. m. o. k., 2. m. k. k., 2. m Majstrovstvá SR

    Streľba zo vzduchovky

    1. m. o. k., účasť v k. k

    Orientačný beh

    účasť v k. k.

         

     

    Naše úspechy v školskom roku 2016 / 2017

    Názov súťaže

    Umiestnenie

    okresné kolo

    krajské kolo

    Dejepisná olympiáda

     3. miesto

     

    Dejepisná súťaž „Míľniky 2. svetovej vojny“

     3. miesto

     

    Biologická olympiáda

     2. miesto a 4. miesto

     

                                           

     5 žiakov = úspešný riešiteľ

     

    Geografická olympiáda

     4. miesto

     

    Olympiáda v anglickom jazyku

     11. miesto

     

    Olympiáda zo slovenského jazyka

     11. miesto

     

    Recitačná súťaž „Hviezdoslavov Kubín“

     I. kategória poézia = 1. miesto

     

                                                                      

    III. kategória poézia = 2. miesto

     

    Šaliansky Maťko

     I. kategória – 2. miesto

     

    Spevácka súťaž „Novomestský škovránok“

     II. kategória = 1. miesto a 2. miesto

     

                                                                         

    III. kategória = 2. miesto a 3. miesto

     

    Spevácka súťaž „Slávik Slovenska“

     II. kategória = 3. miesto

     

                                                             

    III. kategória = 3. miesto

     

    Pytagoriáda

     kategória P5 – 1 žiak úspešný riešiteľ

     

    Matematická olympiáda

     2 žiačky úspešné riešiteľky

     

    Florbal

     1.- 2. kategória = 1.miesto

     

     

     3.- 4. kategória = 3. miesto

     

    Stolný tenis

     družstvo chlapci = 3. miesto

     

    Orientačný beh

     6. miesto, 9. miesto, 12. miesto

    1 žiačka účasť

    Mladý záchranár CO

     1. miesto

     

    Záchranárska súťaž pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

     1.miesto

     

    Atletika

     1. miesto

     

    Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc

     27. miesto v celoslovenskom kole s počtom bodov 107

     

    Naše úspechy v školskom roku 2015 / 2016

    Trieda

    Meno a priezvisko

    Názov súťaže

    Umiestnenie

    školské kolo

    okresné kolo

    krajské kolo

    I.A

    Sophia Černá

    Slávik Slovenska - I. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    Novomestský Škovránok - I. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    Hviezdoslavov Kubín - kategória prváci - poézia

    3. miesto

    –-

    –-

    I.A

    Nikolas Škultéty

    Hviezdoslavov Kubín - kategória prváci - poézia

    2. miesto

    –-

    –-

    I.A

    Tatiana Kolcová

    Hviezdoslavov Kubín - kategória prváci - próza

    1. miesto

    –-

    –-

    I.A

    Karin Šteffková

    Hviezdoslavov Kubín - kategória prváci - próza

    3. miesto

    –-

    –-

    I.A

    Timotej Hrdý

    Florbal

    –-

    3. miesto, 4. miesto

    –-

    I.A

    Alex Oraja

    Florbal

    –-

    3. miesto

    –-

    I.A

    Alex Kern

    Florbal

    –-

    3. miesto

    –-

    I.A

    Samuel Hargaš

    Florbal

    –-

    3. miesto

    –-

     

     

     

     

     

     

    I.B

    Martina Maniurová

    Slávik Slovenska - I. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    Hviezdoslavov Kubín - kategória prváci - poézia

    1. miesto

    –-

    –-

    I.B

    Richard Smiško

    Hviezdoslavov Kubín - kategória prváci - próza

    2. miesto

    –-

    –-

     

     

     

     

     

     

    II.A

    Kristína Gašparíková

    Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - poézia

    3. miesto

    –-

    –-

    II.A

    Sára Tokárová

    Slávik Slovenska - I. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    II.A

    Dawud Zaher

    Šaliansky Maťko - I. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    Slávik Slovenska - I. kategória

    čestné uznanie

    –-

    –-

     

     

     

     

     

     

    II.B

    Samuel Kozánek

    Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - poézia

    3. miesto

    –-

    –-

    II.B

    Rebecca Urban

    Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - próza

    3. miesto

    –-

    –-

     

     

     

     

     

     

    III.A

    Katarína Bartošová

    Novomestský Škovránok - I. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    III.A

    Amália Csizmadiová

    Pytagoriáda

    3. miesto

    –-

    –-

    III.A

    Marek Formánek

    Šaliansky Maťko - I. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - próza

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Slávik Slovenska - I. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    Pytagoriáda

    úspešný riešiteľ

    –-

    –-

    III.A

    Paula Kernová

    Novomestský Škovránok - I. kategória

    1. miesto

    2. miesto

    –-

    Slávik Slovenska - I. kategória

    čestné uznanie

    –-

    –-

    Pytagoriáda

    úspešná riešiteľka

    –-

    –-

    III.A

    Natália Kužmová

    Pytagoriáda

    3. miesto

    –-

    –-

    III.A

    Lukáš Lacko

    Pytagoriáda

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

     

     

     

     

     

     

    III.B

    Andrej Čík

    Európa v škole - literárna časť - I. kategória

    –-

    2. miesto

    –-

    III.B

    Martina Smišková

    Pytagoriáda

    2. miesto

    –-

    –-

    III.B

    Adriana Faragová

    Pytagoriáda

    2. miesto

    –-

    –-

    III.B

    Ashley Lecová

    Pytagoriáda

    úspešná riešiteľka

    –-

    –-

    III.B

    Kristína Osuská

    Pytagoriáda

    úspešná riešiteľka

    –-

    –-

    III.B

    Margaréta Osuská

    Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - próza

    2. miesto

    –-

    –-

    Šaliansky Maťko - I. kategória

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    III.B

    Ella Bilačičová

    Novomestský Škovránok - I. kategória

    1. miesto

    1. miesto

    –-

    Slávik Slovenska - I. kategória

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

     

     

     

     

     

     

    IV.A

    Viktor Skatulla

    Novomestský Škovránok - II. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    Slávik Slovenska - II. kategória

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    IV.A

    Zora Rahmati

    Slávik Slovenska - II. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    Novomestský Škovránok - II. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    IV.A

    Lucia Gánóczy

    Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - poézia

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    IV.A

    Adam Hrdý

    Florbal

    –-

    4. miesto

    –-

    Pytagoriáda

    2. miesto

    –-

    –-

    IV.A

    Dimitrii Vartanian

    Florbal

    –-

    4. miesto

    –-

    IV.A

    Katarína Vojvodová

    Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - poézia

    2. miesto

    –-

    –-

    MAT olympiáda

    úspešná riešiteľka

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Pytagoriáda

    1. miesto

    úspešná riešiteľka

    –-

     

     

     

     

     

     

    V.A

    Karin Kohanyiová

    Šaliansky Maťko - II. kategória

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Hviezdoslavov Kubín - II. kategória - poézia

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    V.A

    Martin Chuchút

    Pytagoriáda

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    GEG olympiáda

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    V.A

    Lenka Masárová

    Stolný tenis

    –-

    2. miesto

    –-

    V.A

    Filip Koval

    Florbal

    –-

    3. miesto, 4.miesto

    –-

    V.A

    Silvia Kovácsová

    Hviezdoslavov Kubín - II. kategória - poézia

    2. miesto

    –-

    –-

    Stolný tenis

    –-

    2. miesto

    –-

    V.A

    Šimon Kern

    Slávik Slovenska - II. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    V.A

    Filip Černý

    Badminton

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Európa v škole - výtvarná časť II. kategória 

    –-

    2. miesto

    –-

    V.A

    Diana Žirková

    Hviezdoslavov Kubín - II. kategória - próza

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

     

     

     

     

     

     

    VI.A

    Chiara Avesani

    Slávik Slovenska - II. kategória

    čestné uznanie

    –-

    –-

    VI.A

    Adriana Bartoňová

    Novomestský Škovránok - II. kategória

    1. miesto

    –-

    –-

    DEJ olympiáda

    2. miesto

    –-

    –-

    Slávik Slovenska - II. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    VI.A

    Katarína Sládečková

    Hviezdoslavov Kubín - II. kategória - poézia

    3. miesto

    –-

    –-

    VI.A

    Nicolas Šubin

    DEJ olympiáda

    3. miesto

    –-

    –-

    VI.A

    Adriana Vrábliková

    DEJ olympiáda

    1. miesto

    1. miesto

    –-

    VI.A

    Filip Žirko

    Pytagoriáda

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

     

     

     

     

     

     

    VII.A

    Rebeca Gürtlerová

    Šaliansky Maťko - III. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    Hviezdoslavov Kubín - III. kategória - próza

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    VII.A

    Laura Masárová

    Šaliansky Maťko - III. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    VII.A

    Scarlett Baloghová

    Šaliansky Maťko - III. kategória

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    DEJ olympiáda

    1. miesto

    –-

    –-

    Hviezdoslavov Kubín - III. kategória - próza

    3. miesto

    –-

    –-

    VII.A

    Rebecca Stindlová

    BIO olympiáda

    –-

    2. miesto

    –-

    DEJ olympiáda

    3. miesto

    –-

    –-

    Šaliansky Maťko - III. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    Slávik Slovenska - III. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    Novomestský Škovránok - III. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    VII.A

    Veronika Bubničová

    Novomestský Škovránok - III. kategória

    1. miesto

    3. miesto

    –-

    VII.A

    Viktória Kollárovitsová

    BIO olympiáda

    –-

    úspešná riešiteľka

    –-

    Hviezdoslavov Kubín - III. kategória - próza

    2. miesto

    –-

    –-

    Novomestský Škovránok - III. kategória

    1. miesto

    1. miesto

    –-

    VII.A

    Jakub Koval

    Florbal

    –-

    3. miesto, 4.miesto

    –-

    Atletika

    –-

    1. miesto

    –-

    VII.A

    David Podhorec

    Pytagoriáda

    2. miesto

    –-

    –-

    DEJ olympiáda

    2. miesto

    –-

    –-

    VII.A

    Stanislav Tekula

    Pytagoriáda

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Florbal

    –-

    4.miesto

    –-

    Stolný tenis

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    VII.A

    Samuel Tancoš

    Stolný tenis

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    VII.A

    Samuel Strešnák

    Stolný tenis

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    VII.A

    Michal Novoszadek

    Európa v škole - výtvarná časť III. kategória 

    –-

    1. miesto

    –-

    VII.A

    Lukáš Ukropec

    Atletika

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

     

     

     

     

     

     

    VIII.A

    Barbora Beňová

    Európa v škole - literárna časť III. kategória

    –-

    pochvala poroty

    –-

    Slávik Slovenska - III. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    Volejbal

    –-

    3. miesto

    –-

    VIII.A

    David Šiška

    BIO olympiáda

    –-

    3. miesto

    –-

    DEJ olympiáda

    1. miesto

    –-

    –-

    VIII.A

    Kristína Nagyová

    DEJ olympiáda

    2. miesto

    –-

    –-

    Volejbal

    –-

    3. miesto

    –-

    Olympiáda ANJ

    1. miesto

    9. miesto

    –-

    Atletika

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Európa v škole - literárna časť - III. kategória

    –-

    1. miesto

    –-

    Mladý záchranár CO

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    VIII.A

    Chiara Bubeniková

    Volejbal

    –-

    3. miesto

    –-

    Atletika

    –-

    3. miesto

    –-

    VIII.A

    Dominika Petrášová

    Hviezdoslavov Kubín - III. kategória - poézia

    1. miesto

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    Volejbal

    –-

    3. miesto

    –-

    Atletika

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Mladý záchranár CO

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    VIII.A

    Patrícia Somogyiová

    RUJ olympiáda

    –-

    –-

    3. miesto

    Hviezdoslavov Kubín - III. kategória - poézia

    3. miesto

    –-

    –-

    Novomestský Škovránok - III. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    VIII.A

    Lucia Pavlíková

    Volejbal

    –-

    3. miesto

    –-

    DEJ olympiáda

    3. miesto

    –-

    –-

    VIII.A

    Oľga Bugárová

    Hviezdoslavov Kubín - III. kategória - próza

    2. miesto

    –-

    –-

    BIO olympiáda

    –-

    úspešná riešiteľka

    –-

    VIII.A

    Tomáš Sedláček

    Novomestský Škovránok - III. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    Slávik Slovenska - III. kategória

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    VIII.A

    Branislav Nemergut

    Slávik Slovenska - III. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    VIII.A

    Marek Mrnka

    Atletika

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

     

     

     

     

     

     

    IX.A

    Samuel Paulini

    BIO olympiáda

    –-

    1. miesto

    11. miesto

    CHE olympiáda

    –-

    úspešný riešiteľ

    –-

    Mladý záchranár CO

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Orientačný beh

    –-

    5. miesto

    –-

    Olympijský beh

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Európa v škole - výtvarná časť III. kategória 

    –-

    2. miesto

    –-

    DEJ olympiáda

    2. miesto

    3. miesto

    –-

    IX.A

    Lukáš Bariš

    Olympijský beh

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Orientačný beh

    –-

    9. miesto

    –-

    Atletika

    –-

    3. miesto

    –-

    IX.A

    Kristína Krchňáková

    Volejbal

    –-

    3. miesto

    –-

    IX.A

    Karin Podhorcová

    Volejbal

    –-

    3. miesto

    –-

    IX.A

    Barbora Rakovanová

    Atletika

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    DEJ olympiáda

    3. miesto

    –-

    –-

    Volejbal

    –-

    3. miesto

    –-

    IX.A

    Alžbeta Repková

    Volejbal

    –-

    3. miesto

    –-

    IX.A

    Dominik Markovič

    Atletika

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    IX.A

    Ivan Skurák

    Florbal

    –-

    3. miesto

    –-

    IX.A

    Monika Vrábliková

    Novomestský Škovránok - III. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    Volejbal

    –-

    3. miesto

    –-

    DEJ olympiáda

    1. miesto

    úspešná riešiteľka

    –-

    IX.A

    Ján Horáček

    Badminton

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Orientačný beh

    –-

    6. miesto

    –-

    Olympijský beh

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Mladý záchranár CO

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    IX.A

    Matej Vajda

    Hviezdoslavov Kubín - III. kategória - poézia

    2. miesto

    –-

    –-

     

    Naše úspechy v školskom roku 2014 / 2015

    Trieda

    Meno a priezvisko

    Názov súťaže

    Umiestnenie

    školské kolo

    okresné kolo

    krajské kolo

    I.A

    Kristína Gašparíková

    Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - poézia

    2. miesto

    –-

    –-

    I.A

    Sára Tokárová

    Novomestský Škovránok - I. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    I.A

    Zora Kerekesová

    Slávik Slovenska - I. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    II.A

    Katarína Bartošová

    Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - poézia

    2. miesto

    –-

    –-

    II.A

    Amália Csizmadiová

    Šaliansky Maťko - I. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    II.A

    Marek Formánek

    Šaliansky Maťko - I. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    Slávik Slovenska - I. kategória

    1. miesto

    –-

    –-

    II.A

    Kristína Cmero

    Slávik Slovenska - I. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    II.B

    Adriana Faragová

    Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - próza

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    II.B

    Martina Smišková

    Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - próza

    2. miesto

    –-

    –-

    II.B

    Ashley Lecová

    Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - próza

    3. miesto

    –-

    –-

    II.B

    Margaréta Osuská

    Šaliansky Maťko - I. kategória

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    II.B

    Ella Bilačičová

    Novomestský Škovránok - I. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    III.A

    Ester Záborská

    Slávik Slovenska - I. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    III.A

    Zora Rahmati

    Slávik Slovenska - I. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    Novomestský Škovránok - I. kategória

    1. miesto

    –-

    –-

    III.A

    Daniel Šimurka

    Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - poézia

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    III.A

    Adam Hrdý

    Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - poézia

    3. miesto

    –-

    –-

    IV.A

    Karin Kohanyiová

    Hviezdoslavov Kubín - II. kategória - poézia

    2. miesto

    –-

    –-

    V.A

    Yasemin Ďurajková

    Hviezdoslavov Kubín - II. kategória - poézia

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Šaliansky Maťko - II. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    V.A

    Zuzana Anna Vargová

    Hviezdoslavov Kubín - II. kategória - poézia

    3. miesto

    –-

    –-

    Šaliansky Maťko - II. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    Geografická olympiáda

    –-

    úspešná riešiteľka

    –-

    Slávik Slovenska - II. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    V.A

    Vincent Michniak

    Šaliansky Maťko - II. kategória

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Pytagoriáda

    1. miesto

    –-

    –-

    V.A

    Adriana Bartoňová

    Novomestský Škovránok - II. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    Slávik Slovenska - II. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    V.A

    Kevin Kvart

    Slávik Slovenska - II. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    V.A

    Kamila Machová

    Slávik Slovenska - II. kategória

    1. miesto

    3. miesto

    –-

     

     

     

     

     

     

    VI.A

    Rebeca Gürtlerová

    Hviezdoslavov Kubín - II. kategória - próza

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    VI.A

    Laura Masárová

    Šaliansky Maťko - III. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    Hviezdoslavov Kubín - II. kategória - próza

    2. miesto

    –-

    –-

    VI.A

    Scarlett Baloghová

    Šaliansky Maťko - III. kategória

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Dejepisná olympiáda

    1. miesto

    –-

    –-

    Hviezdoslavov Kubín - II. kategória - próza

    3. miesto

    –-

    –-

    Novomestský Škovránok - II. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    VI.A

    Rebecca Stindlová

    Slávik Slovenska - II. kategória

    1. miesto

    2. miesto

    –-

    Novomestský Škovránok - II. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    VI.A

    Veronika Bubničová

    Novomestský Škovránok - II. kategória

    1. miesto

    3. miesto

    –-

    VI.A

    Viktória Kollárovitsová

    Novomestský Škovránok - II. kategória

    1. miesto

    1. miesto

    –-

    VI.A

    David Podhorec

    Dejepisná olympiáda

    2. miesto

    5. miesto

    –-

    VI.A

    Veronika Ďurecová

    Dejepisná olympiáda

    3. miesto

    –-

    –-

    VI.A

    Stanislav Tekula

    Florbal

    –-

    3. miesto

    –-

    VI.A

    Miroslav Bukviš

    Florbal

    –-

    3. miesto

    –-

    Pytagoriáda

    2. miesto

    –-

    –-

    VI.A

    Michal Přibil

    Pytagoriáda

    1. miesto

    –-

    –-

    VII.A

    David Šiška

    BIO olympiáda

    –-

    1. miesto

    –-

    Dejepisná olympiáda

    1. miesto

    2. miesto

    –-

    VII.A

    Kristína Nagyová

    Dejepisná olympiáda

    2. miesto

    –-

    –-

    Šaliansky Maťko - III. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    Olympiáda ANJ

    1. miesto

    4. miesto

    –-

    Hviezdoslavov Kubín - III. kategória - próza

    2. miesto

    –-

    –-

    BIO olympiáda

    –-

    úspešná riešiteľka

    –-

    Geografická olympiáda

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Mladý záchranár CO

    3. miesto

    –-

    –-

    VII.A

    Lucia Vizinová

    Dejepisná olympiáda

    3. miesto

    –-

    –-

    BIO olympiáda

    –-

    2. miesto

    –-

    VII.A

    Dominika Petrášová

    Hviezdoslavov Kubín - III. kategória - poézia

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    BIO olympiáda

     

    úspešný riešiteľ

    –-

    Mladý záchranár CO

    1. miesto

    3. miesto

    –-

    VII.A

    Patrícia Somogyiová

    Hviezdoslavov Kubín - III. kategória - próza

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Slávik Slovenska - III. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    VII.A

    Lucia Pavlíková

    Mladý záchranár CO

    1. miesto

    3. miesto

    –-

    VII.A

    Oľga Bugárová

    Hviezdoslavov Kubín - III. kategória - próza

    3. miesto

    –-

    –-

    BIO olympiáda

    –-

    3. miesto

    –-

    VII.A

    Tomáš Sedláček

    Novomestský Škovránok - III. kategória

    2. miesto

    –-

    –-

    Slávik Slovenska - III. kategória

    1. miesto

    –-

    –-

    BIO olympiáda

    –-

    5. miesto

    –-

    VII.A

    Samuel Gombár

    Olympiáda ANJ

    3. miesto

    –-

    –-

    VII.A

    Simona Sekelová

    BIO olympiáda

    –-

    úspešný riešiteľ

    –-

    VII.A

    Branislav Nemergut

    Slávik Slovenska - III. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    VIII.A

    Samuel Paulini

    BIO olympiáda

    –-

    1. miesto

    9. miesto

    CHE olympiáda

    –-

    úspešný riešiteľ

    –-

    Mladý záchranár CO

    –-

    3. miesto

    –-

    Dejepisná olympiáda

    1. miesto

    4. miesto

    –-

    VIII.A

    Ema Vrábelová

    Hviezdoslavov Kubín - III. kategória - poézia

    3. miesto

    –-

    –-

    VIII.A

    Monika Vrábliková

    Novomestský Škovránok - III. kategória

    1. miesto

    –-

    –-

    Dejepisná olympiáda

    2. miesto

    2. miesto

    7. miesto

    Pytagoriáda

    1. miesto

    –-

    –-

    VIII.A

    Dominika Mikleová

    Novomestský Škovránok - III. kategória

    3. miesto

    –-

    –-

    VIII.A

    Ján Horáček

    Stolný tenis

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Mladý záchranár CO

    –-

    3. miesto

    –-

    VIII.A

    Barbora Rakovanová

    Dejepisná olympiáda

    3. miesto

    –-

    –-

    VIII.A

    Ivan Skurák

    Stolný tenis

    –-

    účasť bez umiestnenia

    –-

    Florbal

    –-

    3. miesto

    –-

    IX.A

    Júlia Molčanová

    SJL olympiáda

    1. miesto

    8. miesto

    –-

    IX.A

    Lenka Mlynarčíková

    SJL olympiáda

    2. miesto

    –-

    –-

    RUJ olympiáda

    –-

    –-

    3. miesto

    Projekt OBN

    –-

    1. miesto

    –-

    Dejepisná olympiáda

    1. miesto

    4. miesto

    –-

    IX.A

    Tereza Klepková

    Dejepisná olympiáda

    2. miesto

    1. miesto

    –-

    SJL olympiáda

    3. miesto

    –-

    –-

    IX.A

    Valentína Ščasná

    Projekt OBN

    –-

    1. miesto

    –-

    IX.A

    Urban Michniak

    BIO olympiáda

    –-

    2. miesto

    4. miesto

    Florbal

    –-

    3. miesto

    –-

    IX.A

    Andrej Vlčko

    Projekt OBN

    –-

    1. miesto

    –-

    Florbal

    –-

    3. miesto

    –-

    IX.A

    Kevin Sun Kai

    Projekt OBN

    –-

    1. miesto

    –-

    Florbal

    –-

    3. miesto

    –-

    IX.A

    Martin Hauer

    Florbal

    –-

    3. miesto

    –-

    IX.A

    David Nagy

    Ľahká atletika - skok do diaľky

    –-

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    IX.A

    Dávid Papánek

    Ľahká atletika - kriketka

    –-

    3. miesto

    –-

    IX.A

    Vivien Kerekesová

    Ľahká atletika - guľa

    –-

    1. miesto

    účasť bez umiestnenia

    Ľahká atletika - 60 m

    –-

    2. miesto

    –-

    RUJ olympiáda

    –-

    –-

    účasť bez umiestnenia

     

     

     

    Naše úspechy v školskom roku 2013 / 2014

     

    Názov súťaže, olympiády

    Umiestnenie -dosiahnuté výsledky

    regionálne kolo

    krajské kolo

    celoslovenské kolo

    Hviezdoslavov Kubín

    2. kat -1.m., 3.kat.- 2.m.

    3.kat. – čestné uznanie

    -

    Slávik Slovenska

    1.kat. –  2.m., 2.kat. – 3.m.,

    -

    -

    Novomestský škovránok

    1.kat. –  3.m.

    -

    -

    Európa v škole – literárne práce

    3.m.

    -

    -

    Európa v škole – výtvarné práce

    1.m. + 2.m.

    -

    -

    Olympiáda zo slovenského jazyka

    4.m.

    -

    -

    Olympiáda z anglického jazyka

    1b – úspešný riešiteľ

    účasť v kategórii 1c

    -

    Geografická olympiáda

    úspešný riešiteľ

    1 žiak úspešný riešiteľ

    -

    Biologická olympiáda

    kat. C – 3.m.
    kat. D – 1.m. + 2.m. + 2x5.m.
    kat. E – 1.m. + úspešný riešiteľ

    3 žiaci úspešní riešitelia

    -

    Chemická olympiáda

    úspešný riešiteľ

    -

    -

    Pytagoriáda

    2.m. + úspešný riešiteľ

    -

    -

    Vybíjaná - dievčatá

    3. miesto

    -

    -

    Malý futbal

    6. miesto

    -

    -

    Ľahká atletika

    jednotlivci :
    Dievčatá:
    beh-60 m – 1..miesto
    štafeta 4x60 m – 2.miesto
    Chlapci:
    beh-400 m - 4.m.

    -

    -

    Stolný tenis - dievčatá

    2.m.

    -

    -

    Florbal

    1.m.

    -

    -

    MidiCoolVolley - dievčatá

    1.m.

    1.m.

    6.m.

    Mladý záchranár CO

    1.m.

    2.m.

    -

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Naše úspechy v školskom roku 2012 / 2013

     

    Názov súťaže, olympiády

    Umiestnenie -dosiahnuté výsledky

    regionálne kolo

    krajské kolo

    celoslovenské kolo

    Hviezdoslavov Kubín

    2. kat -1.m., 3.kat.- 2.m.

    3.kat. – čestné uznanie

     

    Slávik Slovenska

    1.kat. –  2.m., 2.kat. – 3.m.,

     

     

    Novomestský škovránok

    1.kat. –  3.m.

     

     

    Európa v škole – literárne práce

    3.m.

     

     

    Európa v škole – výtvarné práce

    1.m. + 2.m.

     

     

    Olympiáda zo slovenského jazyka

    4.m.

     

     

    Olympiáda z anglického jazyka

    1b – úspešný riešiteľ

    účasť v kategórii 1c

     

    Geografická olympiáda

    úspešný riešiteľ

    1 žiak úspešný riešiteľ

     

    Biologická olympiáda

    kat. C – 3.m.

    kat. D – 1.m. + 2.m. + 2x5.m.

    kat. E – 1.m. + úspešný riešiteľ

    3 žiaci úspešní riešitelia

     

    Chemická olympiáda

    úspešný riešiteľ

     

     

    Pytagoriáda

    2.m. + úspešný riešiteľ

     

     

    Vybíjaná - dievčatá

    3. miesto

     

     

    Malý futbal

    6. miesto

     

     

    Ľahká atletika

    jednotlivci :

    Dievčatá:

    beh-60 m – 1..miesto

    štafeta 4x60 m – 2.miesto

    Chlapci:

    beh-400 m - 4.m.

     

     

    Stolný tenis - dievčatá

    2.m.

     

     

    Florbal

    1.m.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Naše úspechy v školskom roku 2011 / 2012

     

    Názov súťaže, olympiády

    Umiestnenie -dosiahnuté výsledky

    regionálne kolo

    krajské kolo

    celoslovenské kolo

    Hviezdoslavov Kubín

    1. kat -1.m., 2. kat -2x1.m., 3.kat.- 2.m.

    1.kat. – 2.m.

    3.kat. – čestné uznanie

     

    Šaliansky Maťko

    1.m. + 3.m.

    1.kat. – 2.m.

     

    Slávik Slovenska

    1.kat. – 1.m. + 2.m., 2.kat. – 2.m.,

    1.kat. – 2.m.

     

    Novomestský škovránok

    1.kat. –  1.m. + 2.m., 2.kat. – 3.m.

     

     

    Európa v škole – literárne práce

    2 x 3.m.

     

     

    Európa v škole – výtvarné práce

    3. kat. - 1.m.

     

     

    Olympiáda zo slovenského jazyka

    4.m.

     

     

    Olympiáda z anglického jazyka

    1a – 9.m.

    1b – 11.m.

    účasť v kategórii 1c

     

    Geografická olympiáda

    2.m. + 3.m.

    1 žiak úspešný riešiteľ

     

    Biologická olympiáda

    kat. C – 1.m. + 2.m. + 3.m. + 4.m.

    kat. D – 1.m. + 2.m. + 3.m.

    3 žiaci úspešní riešitelia

     

    Fyzikálna olympiáda

    3.m.

    20.m.

     

    Chemická olympiáda

    3.m.

    11.m.

     

    Pytagoriáda

    P3 – úspešný riešiteľ – 8.m.,

    P4 – úspešný riešiteľ – 4.m.,

    P6 – úspešný riešiteľ – 5.m.

     

     

    Miss a Boy

    1.m. + 3.m.

     

     

    Výtvarná súťaž ku Dňu Zeme

    2. kat. – 3.m.

     

     

    Vybíjaná - dievčatá

    1. miesto

     

     

    Volejbal - dievčatá

    3. miesto

     

     

    Cezpoľný beh

    starší žiaci – 1.m. + 20.m. + 31.m.

    mladšie žiačky - 5.m. + 13.m. + 17.m.

    staršie žiačky - 2.m. + 27.m. + 28.m.

     

     

    Ľahká atletika

    jednotlivci :

    skok do diaľky – 3..miesto

    štafeta 3x60 m – 3.miesto

     

     

    Stolný tenis - dievčatá

    1.m. + 2.m.

    3.m.

     

    Florbal

    2.m.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Naše úspechy v školskom roku 2010 / 2011

     

    Názov súťaže, olympiády

    Umiestnenie -dosiahnuté výsledky

    regionálne kolo

    krajské kolo

    celoslovenské kolo

    Hviezdoslavov Kubín

    1. kat -2.m. + 3.m., 2. kat -2.m. + 3.m., 3.kat.- 2.m.

     

     

    Šaliansky Maťko

    2.m.

     

     

    Slávik Slovenska

    1.kat. – 1.m. + 2.m., 2.kat. – 1.m., 3.kat. – 1.m.

     

     

    Novomestský škovránok

    1.kat. –  1.m., 3.kat. – 1.m.

     

     

    Európa v škole – literárne práce

    1. kat. - 1.m. + 2.m., 3. kat. – 2.m. Multimediálne práce – 1. m.

     

     

    Európa v škole – výtvarné práce

    2. kat. - 1.miesto + 3. miesto

     

     

    Geografická olympiáda

    1.m.

     

     

    Biologická olympiáda

    kat. C – 2 x 1.m.

    kat. D – 2 x 1.m., 1 x 2.m., 1 x 3.m.

     

     

    Pytagoriáda

    P3 – úspešný riešiteľ,

    P5 – úspešný riešiteľ,

    P6 – úspešný riešiteľ

     

     

    Miss a Boy

    1.m. + 3.m.

     

     

    Vybíjaná - dievčatá

    3. miesto

     

     

    Hádzaná - chlapci

    4. miesto

     

     

    Ľahká atletika

    jednotlivci :

    vrh guľou – 3.miesto

    beh na 300 m – 1.miesto

    skok do diaľky – 2. + 3.miesto

    beh na 60 m – 2.miesto

    štafeta 4x60 m – 2.miesto

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Naše úspechy v školskom roku 2008 / 2009

     

    Názov súťaže, olympiády

    Umiestnenie -dosiahnuté výsledky

    regionálne kolo

    krajské kolo

    celoslovenské kolo

    Hviezdoslavov Kubín

    1. kat. - 1. miesto

    2. kat. - 1. miesto

    1. kat. - 2. miesto

    2. kat. - čestné uznanie 

     

    Číta každý žiak

    2. miesto

     

     

    Slávik Slovenska

    2. kat. – 1. miesto

    2.kat. – bez umiestnenia

     

    Novomestský škovránok

    2. kat. – 1. miesto

    3. kat. – 1. a 2. miesto

     

     

    Európa v škole – literárne práce

    1. kat. – 1. 3. miesto

    3. kat. – 3. miesto

     

     

    Európa v škole – výtvarné práce

    1. kat. – 2. miesto

    3. kat. – 1. miesto

     

     

    Geografická olympiáda

    7. miesto

     

     

    Biologická olympiáda

    kat. C - 2. miesto

    kat. D – 9. miesto

    kat. C – 7.miesto

     

    Fyzikálna olympiáda

    bez umiestnenia

     

     

    Pytagoriáda

    P3 – 1. miesto1. miesto

    P4 – úspešný riešiteľ

     

     

    Dejepisná súťaž

    5. miesto

     

     

    Potomkovia Archimeda – fyzikálna súťaž

    2. miesto

     

     

    Projekt Supertrieda

    diplom

     

     

    Projekt Zelené pľúca Bratislavy  (11. ročník)

    aktívna účasť (Mária Marečková)

    aktívna účasť (VI.A trieda)

     

     

    Hliadka mladých zdravotníkov 1. stupeň

    poďakovanie

     

     

    Hliadka mladých zdravotníkov 2. stupeň

    poďakovanie

     

     

    Miss a Boy

    2. miesto

     

     

    Super mažoretka

    tituly

     

     

    JUDO

    2. miesto

     

     

    DanceStar (Basket dance)

    1. miesto

     

     

    DanceStar (G.W.A)

    2. miesto

     

     

    Effect Dance Cup 2009 (street dance)

    2. miesto

    3. miesto (choreografia)

     

     

    Cezpoľný beh

    3. miesto

     

     

    Hádzaná - chlapci

    5. miesto

     

     

    Volejbal - chlapci

    3. miesto

     

     

    Volejbal - žiaci - učitelia

    diplom žiacidiplom učitelia

     

     

    Florbal

    3. miesto (spoločné foto)

     

     

    Golfový turnaj

    2. miesto

     

     

    Vybíjaná – 1. stupeň

    3. miesto (III.A)3. miesto (IV.A)

     

     

    Malý futbal

    1.kolo – 1. miesto

    2.kolo – 1. miesto

    3.kolo – 3. miesto

     

     

    Ľahká atletika

    družstvá - 3. miesto

    jednotlivci :

    hod kriketovou loptičkou – 3.miesto

    vrh guľou – 2. miesto

    beh na 60 m – 2. miesto

    skok do diaľky – 2. miesto

    štafeta 4x60 m – 1. miesto

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Naše úspechy v školskom roku 2007 / 2008

    Získané diplomy

    Názov súťaže, olympiády

    Umiestnenie -dosiahnuté výsledky

    regionálne kolo

    krajské kolo

    celoslovenské kolo

    Hviezdoslavov Kubín

    1. kat - 3.miesto

    2. kat. - 2x2.miesto

     

     

    Číta každý žiak

    2.miesto

     

     

    Slávik Slovenska

    1. kat. – 2.miesto

    2. kat. – 1.miesto

    2.kat. – 3.miesto

     

    Novomestský škovránok

    1. kat. – 3.miesto

    2. kat. – 2x1.miesto

     

     

    Geografická olympiáda

    7. miesto

     

     

    Biologická olympiáda

    kat. C - 2., 4., 8., 10., 11.miesto

    kat. D – 5., 7., 8.miesto

    kat. C – 5.miesto

     

    Fyzikálna olympiáda

    4.miesto

     

     

    Matematická súťaž - MAKS

     

    21. miesto

    171. miesto

    Dejepisná súťaž

    4. miesto

     

     

    Halový futbal

    4. a 5.miesto

     

     

    Volejbal - dievčatá

    1.miesto

    4. miesto

     

    Florbal

    1. a 2.miesto

     

     

    Vybíjaná

    1. miesto

     

     

    Basketbal - chlapci

    7. miesto